Tandhygienister

Tandhygienister

Tandhygienisters arbete kompletterar tandläkarens arbete, då tandhygienistens insatser ofta klassas som preventiva behandlingar. Bland tandhygienistens uppgifter ingår att noggrant undersöka skicket på patientens tänder, tandkött och munhåla. Detta ställer stora krav att ha en god synskärpa och att kunna ha ett nära fokus på de områden som ska undersökas. 

Många år av produktutveckling och designoptimering har resulterat i högkvalitativa instrument som förenklar arbetet för tandhygienisten och som samtidigt uppfyller viktiga krav såsom en mycket lätt vikt och hög komfort.

Admetecs arbete med produktutveckling är ett pågående arbete och vi utvecklar ständigt nya och avancerade produkter. 

Tillgängliga produkter inkluderar Galilean TTL Luppar och LED-belysning.


Hygenists' work complements that of dentists, as most dental hygiene treatments are considered preventive measures. Examples of the hygienists' work are to carefully examine the condition of patients' teeth, gums and oral cavity all of which requires the ability to focus closely on minute areas.

Admetec has spent many years developing the design and production of top-quality dental instruments intended to facilitate the work of dental hygienists, and we continue to develop new and advanced products.

Available products include magnifying loupes and LED lighting.

© Copyright 2022 Ergoluppar. All Rights Reserved.