Kirurger

Kirurger

Medicinsk kirurgi innefattar ett brett fält av ingrepp. Oavsett vilken typ av ingrepp det rör sig om i det enskilda fallet ställs höga krav på precision och exakthet. Detta innefattar krav att kunna se mycket små detaljer med hög skärpa och tydlighet.
Våra professionella luppar för kirurgi håller den högsta kvaliteten och möter dessa högt ställda krav på exakthet.

Vi erbjuder luppar som produceras med den senaste banbrytande teknologin som säkrar komfort och precision hos användaren. Våra synhjälpmedel skapar förutsättningar för optimal prestation.


Medical surgery encompasses a wide field, involving large-scale open-surgery as well as minimally invasive procedures. In all types of procedures, precision and accuracy are mandatory, requiring the ability to see details at a miniscule level.

We use cutting-edge technologies to produce surgical loupes that ensure comfort and visual precision, enabling surgeons to work confidently and achieve optimal performance.

Produkter

GALILEAN TTL LUPPAR
POWERLIGHT ORCHID
POWERLIGHT ORCHID-F
PRISMA TTL 5.5X
PRISMA TTL 4.0X
GALILEAN TTL 3.2X
POWERLIGHT BUTTERFLY
POWERLIGHT BUTTERFLY-S

© Copyright 2022 Ergoluppar. All Rights Reserved.